GlobalExpress

"Plazetako matxinada" titulupean, Global express honek informazioa bildu eta, era berean, mundu zabaleko bazterretan, han-hemenka, justizia, eskubide zibilak eta egiazko demokrazia errebindikatzen dituzten herritarren mobilizazioen zertzeladak aztertzen ditu. Gelan lantzeko jardueren proposamenaren hasieran, irudi batzuek ikasleari hausnarketa egin dezan eskatzen diote: gizakiak mobilizatzea zerk eragiten duen, horixe da aztergaia. Jarduera hori abiagune hartuko dugu gainerako zereginak egituratzen dituzten lau blokeak lantzeko. Lehen blokean "sumindura" kontzeptuari heldu zaio: zer esan nahi duen eta zerk sumintzen gaituen jorratu behar da. Bigarrenean, bai arabiar herrialdeetako matxinaden, bai (besteak beste) 15M mugimenduaren abiapuntu izan den herritarren sumindura sortarazi duten kausak aztertuko dira. Hori hirugarren blokearekin lotuko dugu: historian zehar izan diren mobilizazio sozialen fenomenoan murgilduko da...
Quiero saber más
Global express honen asmoa, ikasleen artean krisi ekonomiko globalaren inguruan gogoeta eta eztabaida sortzea da "Hondarrezko gazteluak" izeneko horrekin. Ikasgelan egiteko jardueren proposamena alor konkretutik planteatu da, azkenean osoko ikuspegira iristeko. Antolatu den lehenbiziko jarduerarekin, aztergaiari alor sozio-afektibotik heldu nahi zaio, hurrengoetan lanari krisia eta krisiaren zergatiak kontzeptuan euskarri harturik ekiteko, hedabideetan agerturiko albisteez baliatuz. Ondoren, datuak eta komiki bat aztertzearen bidez, krisi honen ondorioak jorratuko dira gertueneko ingurunetik abiatuta, azkenean krisiak iparraldeko eta hegoaldeko herrialdeetan izan dituen ondoreen desberdintasuna aztertzeko. Krisi ekonomikoa zabal eta osorik ikusirik, Global express-ek planteatzen duen azken jardueraren helburua krisiaren ikuspegi hori aukeratzat eskaintzea da, nahi ditugun aldaketak gerta daitezen norbanako zein kolektibo gisa lagun...
Quiero saber más
Iparralde eta Hegoaldeko gizarteetan armek eta indarkeriaren kulturak duten inpaktua aztertu ondoren, Global express honek agerian utziko du diru-iturri oparo horretan zein den irabazle eta zein galtzaile. Ikasleengan indarkeriaren kulturaz jarrera kritikoa garatzeko tresnak eskaintzeaz gainera, material honek bake kulturaren alde jarduteko alternatibak ematen ditu.
Quiero saber más
Kyotoko Protokoloa indarrean sartzeak planetako populazio zigortuenetan izan dezakeen eraginaz gogoeta egiteko elementuak eskaintzen ditu Global express honek. Bost jardueratan zehar materialak kuestionatzen du Protokolo hori indarrean sartzea aski ote den klima aldaketaren eraginak arintzeko eta oinatz ekologikoa geldiarazteko. Bestetik, eragin gehien nozitu dituzten populazioak berotze globalaz ardura gutxien agertzen dutenak direla salatzen du Global express honek eta, bide horretatik, erantzukizun indibidual eta kolektiboari dei egiten die, klima aldaketari aurre egin eta ingurumen alorrean oreka lor dezagun. Material honekin lortu nahi da ikasleak jarrera autokritikoa har dezan eta, horri esker, milioika pertsonaren eguneroko bizimoduak duen eraginaz jabe dadin.
Quiero saber más
Global express honek demokraziaren egungo egoera aztertzeko elementuak eman eta gaur demokraziak duen erronka nagusiari —herritarrak parte-hartzaile eta askeak izatea— erantzuna emateko proposamen batzuk agertuko ditu. Gizartearen eraikuntza herritarren partaidetzaren bitartez bakarrik lor daitekeela eta parte hartzea ikasi, irakatsi eta bizitzen den prozesua dela azpimarratu nahi du materialak, jardueren bitartez. Parte hartze politikoari doakionez, Espainiako demokrazian hauteskundeen funtzionamendua jorratuta, gazteek egiaz politikatik paso egiten duten eztabaida dadin proposatuko da, bi jardueraren bidez. Sei jardueratan zehar adieraziko da edonork har dezakeela parte, nork bere ahalbideen arabera, aditze eta errespetu jarreraz beti ere, horretarako baldintzak aproposak badira. Material honekin lortu nahi da ikasleak parte hartze kontzeptuaz hausnarketa egin eta den-denok eguneroko bizimoduan...
Quiero saber más
Global express honen helburu behinena, ikasleari gure bizimodu eta kontsumitzeko ohiturek petrolioarekiko dependentzia sortarazten duela jabearaztea da. Era berean, erregai horren ekoizpenak Hegoaldeko herrialdeei —aberastasun hori eduki, atera eta komertzializatzeak sortarazten dizkieten ingurugiro eta geoestrategia alorretako arazoez gainera— ekartzen dizkien ondorioak mahai gainean jarriko ditu. Material honen hasieran erakusten den argazkiak gai honetaz dakitena ebaluatzeko aukera ematen die ikasleei. "Petrolioa, aberastasun pozoiduna" materialak, gainera, negozio horren atzean zein dagoen —estatu ekoizle nagusiak, erregaia findu eta komertzializatzen duten enpresa erraldoiak, etab.— argi eta garbi erakusten du. Bestetik, herrialde zenbaitek —Angola, Sudan, Txad, Bolivia, Mexiko, Erdialdeko Ekialdeko estatuak— nozitutako liskar armatuen eta petrolioaren arteko lotura agerian uzten du. Txad-eko André Deoutol laborariaren...
Quiero saber más
Global express-en edizio honetan Milurteko Garapen Helburuen (MGH) egungo egoera aztertzen da, Nazio Batuek onespena eman zietenetik bost urtera. Ikasgelan landu beharreko bost materialen bitartez, haietako bakoitzean gaur arte lorturiko aurrera eta atzerapausoen balantze zehatza agertu eta, era berean, pobreziaren kontrako borrokan Nazio Batuen eta herritarren paperaz hausnarketa egiteko elementuak eskaintzen dira. Nazio Batuen Biltzar Nagusiak 2000 urtean onetsi zituen MGH horien xedeak ziren gizakien duintasuna eta berdintasuna sustatzea, bakea lortzea, oinarrizko eskubideak (osasuna, elikadura, hezkuntza...) bermatzea eta ingurumen oreka erdiestea.
Quiero saber más
Global express honen oinarrizko helburuak bi dira: txirotutako herrialdeetan, batez ere, nagusi dabilen turismo ereduaren inpaktua aztertzea eta, turista garen aldetik, dugun arduraz gogoeta egitea. Lehen jardueraren bidez ikasleari erakutsi nahi zaio emaniko informazioak herrialde beraren bi aldeak agertzen dituela eta leku turistiko batzuez eskaintzen zaigun panorama idilikoak, maiz, pobrezia eta bidegabekeria ezkutatzen dituela. Komiki batzuk aztertu ondoren, toki turistiko ugariren azpialdeko estereotipoak azaleratuko dira eta, azkenik, bereizketa bat egitea proposatuko zaigu: bidaiari gisa ibili ala turista gisa ibili. Albiste batzuk irakurriz lortu nahi da hainbat motatako jarduera turistiko eta beren ondorioak ezagutu eta horretaz gogoeta egitea; beste testu batzuk irakurri eta Estatu espainiarreko turismo ereduaren ezaugarri batzuk eta ondoreak...
Quiero saber más
Global express-en edizio honen helburua gure gizartearen kontsumo-ereduez hausnarketa eginaraztea eta, bide batez, gure kontsumo eta gure ekonomi eredu horiek gizartean eta ingurugiroan dituzten ondorioak aztertzea da. Eguberriak aitzakia harturik, material honek gure inguruan kontsumoak duen eragina erakustea eta dauzkagun gauzez —haietariko asko, gutxiegi erabiliak— kontzientzia harrarazi nahi digu. "Segapotoak" bide ematen digu telefonia mugikorreko enpresa nagusien jokabide ekologikoa aztertzeko, Greenpeace-k ezarri dien puntuaziotik abiatuz eta, bide batez, telefono mugikor horien atzean ezkutatzen den errealitatea agerian uzteko; adibidez, koltanen ekoizle nagusi den Kongoko Errepublika Demokratikoan dagoen gerra. Lan-kondizio ezin okerragoak agerian uzteko jostailuen munduak ere balio du: kontsumitzen ditugun jostailu gehienak emakumeek ekoizten dituzte eta beraiek dira, hain zuzen, lan baldintza...
Quiero saber más
Global express honetan, Joko Olinpikoak eredu edo adibide harturik, kirol asko negozio-ikuskizun bihurturiko horrek maiz bidegabekeriak dakartzala ikusirik, ekitaldi hori zein enpresak nagusiki babesten duten aztertzen da; ondoren, espiritu olinpikoaren balioak eta kirol arropa eta oinetakoak ekoitzi diren lan-baldintzak konparatuko dira. Sektore horrentzat lanean ari diren fabriketako hiru langileren testimonioetan oin harturik, Indonesia, Marokko, Thailandia eta antzeko herrialdeetako beharginek —emakumeek, batik bat— sistematikoki jasaten dituzten eskubideen urraketaren berri izango dugu. Azkenik, kontsumitzaile garen aldetik, gizartean dugun rolaz gogoeta egitera behartuko gaitu materialak eta errealitate horiek aldatzeko gizakiak eta kolektiboak egin dezaketenaz eztabaida irekitzea proposatuko da.
Quiero saber más