GlobalExpress

La COVID-19 ha posat en evidència les traves i els obstacles estructurals de les polítiques migratòries i del sistema d’asil que afecten directament la vida de les persones migrants. Aquest Global express proposa conèixer, comprendre, reflexionar, empatitzar i comprometre’s amb les persones migrants i amb les situacions de vulnerabilitat que viuen. Aquest material se centra especialment en aquelles persones que es dediquen a les feines essencials, i que són dinamitzadores de l’economia i font d’innovació i de riquesa per a les seves comunitats d’origen, de trànsit i de destí, un fet que ha estat especialment palpable durant la pandèmia de la COVID-19, en què les persones migrants han estat fonamentals per al manteniment de la vida.  Des d’un enfocament de drets, la migració internacional és un fet atemporal i multidireccional, inherent a la naturalesa humana, que es pot governar adequadament amb plena garantia dels drets humans fonamentals i com a oportunitat per assolir un desenvolupament humà i sostenible. Aquesta proposta planteja analitzar les polítiques, les pràctiques i la cultura racista, visibilitzant el racisme institucional i social, i promovent compromisos personals i col·lectius per tal que les persones migrants tinguin els mateixos drets i oportunitats que la resta.
Quiero saber más
La nostra vida diària és plena de béns que semblen gratuïts, però no ho són. Qui paga tots aquests recursos indispensables per a la vida? La ciutadania, nosaltres, mitjançant els impostos. Tots ens en beneficiem, però el repartiment no sempre és just ni equitatiu. Aquest Global Express es proposa explicar com funciona el sistema fiscal i com aquest repercuteix en la vida de la ciutadania. Per a això, en la present proposta didàctica es troben diverses activitats en les que l'eix teòric és la fiscalitat però que, a més, ajuden a treballar a l'aula les competències clau, la competència global i els elements transversals des metodologies diverses que van, de...
Quiero saber más
L’objectiu d’aquesta edició del Global express és reconèixer i identificar la gran diversitat de factors que fan que la sequera desencadeni una fam. Mitjançant l’anàlisi de dues imatges, la primera activitat pretén trencar els estereotips mostrant les diferents realitats que conviuen en un mateix país. Tot seguit, es proposa a l’alumnat buscar les dades principals sobre Etiòpia que permetin conèixer alguns aspectes geogràfics, socials i econòmics del país i contrastar la informació obtinguda i la que ens arriba pels mitjans de comunicació. Mitjançant la lectura de textos i de testimonis, es pretén descobrir que la crisi humanitària que viu el país no és tan sols conseqüència de la sequera. La...
Quiero saber más
L’objectiu d’aquest Global express és el de reconèixer i identificar la gran varietat de factors i d’actors que intervenen en qualsevol conflicte armat. D’aquesta manera, es pretén superar i deixar en evidència la simplificació d’alguns mitjans de comunicació social. A partir de l’anàlisi de fotografies, la primera activitat pretén fer aflorar els sentiments generats per les imatges i descobrir que qui més pateix els conflictes armats és la població civil. L’estudi del mapa de l’Iraq actual i dels diferents tractats i pactes mostra que l’Iraq és un país amb fronteres artificials, sorgit de la colonització, amb els problemes interns que comporta el fet que aquestes fronteres no coincideixin amb les...
Quiero saber más
L’objectiu d’aquest Global express és conèixer i analitzar críticament alguns dels temes abordats i els resultats obtinguts en la Cimera de la Terra del 2002, celebrada a Johannesburg. En la primera activitat, l’observació d’una fotografia permet introduir el tema de la Cimera de la Terra i investigar coneixements previs sobre el tema (actors, objectius, etc). Tot seguit, s’aborden les principals q?estions treballades en aquesta cimera a partir de la identificacó? de dades concretes, obtingudes de la premsa, i l’anàlisi posterior, i s’aprofundeix el concepte de desenvolupament sostenible. L’activitat següent pretén analitzar, a partir de la lectura d’uns textos, els acords obtinguts en la Cimera de la Terra i posa al descobert...
Quiero saber más
Aquesta edició del Global express convida a analitzar la relació entre les conseqüències d’una catàstrofe, com el tsunami, i la pobresa, i permet reflexionar sobre els tipus d’ajuda que s’activen per fer front a un desastre. La primera activitat convida l’alumnat a participar en una pluja d’idees per compartir la informació que tenen sobre el desastre, a partir d’algunes preguntes. Tot seguit, i a partir de lectures sobre quatre països imaginaris, s’obre la reflexió sobre la manera com els mitjans influeixen en la nostra imatge i en la nostra percepció de l’altre i dels països del Sud. Per a aquesta activitat, es proposa la divisió de la classe en grups...
Quiero saber más
L’objectiu d’aquest Global express és identificar i entendre la gran varietat de factors i d’actors que intervenen en una crisi socioeconòmica com la que va viure l’Argentina l’any 2002. A partir de l’anàlisi d’imatges, es pretén generar l’empatia de l’alumnat envers la població argentina, així com veure els conceptes previs que coneixen sobre el tema. Les activitats següents entren en l’anàlisi del perquè de la crisi, així com en la identificació dels actors principals (el deute extern, el Govern i el “corralito”, l’FMI, etc). Mitjançant fotografies i titulars periodístics, s’analitza l’esclat social generat a l’Argentina, amb les famoses protestes amb cassoles. Per últim, es planteja a l’alumnat debatre sobre quatre...
Quiero saber más
Aquesta edició del Global express analitza la cobertura mediàtica de la guerra de l’Afganistan, les respostes polítiques entorn dels atemptats a l’11 de Setembre i l’augment de la xenofòbia contra ciutadans i ciutadanes musulmans. A partir de l’anàlisi d’imatges, la primera activitat posa de manifest que la població civil és qui més pateix en una guerra. Tot seguit, es passa a analitzar qui es beneficia de la situació, i es posen en evidència alguns dels interessos que s’amaguen darrere l’anomenada “guerra contra el terrorisme”. Per últim, es presenten quatre temes de debat que pretenen fomentar l’esperit crític de l’alumnat davant els esdeveniments mundials i potenciar, així mateix, actituds crítiques davant...
Quiero saber más
Aquesta edició del Global express reflexiona sobre la transcendència de la Cimera de Copenhaguen i sobre la responsabilitat que hi tenim. A partir de l’anàlisi d’una imatge i d’uns textos, el material comença donant una visió global del que és una cimera internacional, i se centra en la realitat concreta de la de Copenhaguen. Tot seguit reflexiona, a partir de l’anàlisi de dades estadístiques, sobre els compromisos adquirits a Kyoto i sobre el grau d’incompliment de cadascun dels països en l’actualitat, i passa a analitzar les conseqüències del canvi climàtic per posar en evidència qui són els qui més les pateixen. Aquest treball es fa a partir de l’anàlisi de...
Quiero saber más
L’objectiu principal d’aquest Global express és reconèixer els drets socials bàsics com a elements necessaris per lluitar contra la pobresa i la desigualtat, entendre com un sistema fiscal just pot contribuir al fet que no es desmantelli el sistema de drets, i reflexionar sobre el paper de la ciutadania organitzada per contribuir al canvi social. Durant la proposta es faran servir nombrosos conceptes relacionats amb els drets socials: Estat del benestar, democràcia, fiscalitat, moviments socials, economia neoliberal, lleis hipotecàries... Es proposen diferents metodologies en cada activitat (anàlisis de gràfiques, debats, jocs, cerca d’informació a Internet...), per donar resposta a la diversitat d’aprenentatge i motivacions de la nostra aula. A més...
Quiero saber más