GlobalExpress

Gure eguneroko bizitzan hamaika ondasunez gozatzen gara baina, jakina, ez dira doakoak. Bizitzak ezinbestekoak dituen baliabide ugari horiek nork pagatzen ditu? Herritarrak, guk, zergen bitartez. Denok gara onuradun, baina ordainketak ez dira beti banatzen zuzen eta bidez. Global Express honetan zergasistemak nola funtzionatzen duen eta herritarren bizitzan nolako eragina duen azaldu nahi dugu.Proposamen didaktiko honetan agertzen diren jardueren ardatz teorikoa fiskalitatea da. Bestetik, lagungarriak izango dira funtsezko gaitasunak, osoko gaitasuna eta zeharkako elementuak ikasgelan lantzeko unean.
Quiero saber más
Global express-eko edizio honetako helburua, lehortea gosete bilakarazten duten faktoreak ezagutu eta atzematea da. Bi irudi aztertzetik abiatuta, lehendabiziko jarduerak estereotipoak hautsi nahi ditu, herrialde berean bizi diren errealitate desberdinak erakutsiz. Ondoren, Etiopiako datu nagusiak bila ditzan eskatuko zaio ikasleari, herrialde horretako aspektu geografiko, sozial eta ekonomiko zenbaiten berri hartzeko eta horrela jasoriko informazioa eta hedabideen bitartez iristen zaiguna elkarrekin erkatzeko. Testu eta lekukotza zenbait irakurriz, ikusi ahal izango da herrialde horrek bizi duen giza krisia lehortearen ondorio bakarrik ez dela; aitzitik, lehortea pobreziari eta prekarietatezko egoera estrukturalari erantsi zaie eta herritarren bizi kalitatean du eragin latza: hemen ere, herritar xumearen oinarrizko eskubideak urratzen dira. Horretarako, krisi egoeran eragina duten...
Quiero saber más
Global express-eko edizio honetako helburua, era guztietako liskar armatuetan eragina duten aktore eta faktoreak ezagutu eta atzematea da. Era horretan, hedabide batzuek xede duten arazoen sinplifikazioa gainditu eta agerian uztea nahi da. Argazkien azterketa abiagune hartuta, lehendabiziko jardueraren xedea da irudiek sortarazitako sentimenduak azaleratzea eta liskar armatuen gordinkien nozitzen dituena biztanleria zibila dela erakustea. Egungo Iraken mapara eta izaniko itun eta hitzarmenetara so eginik ikusiko dugu, kolonizazioaren ondorioz, muga artifizialak dituen estatua dela Irak; horrek beste hainbat arazo ere erakusten ditu, hala nola egungo mugak eta bertan bizi diren nazionalitateenak bat ez etortzea. Horrela ikusten da kurdu herriaren drama, adibidez, Irak, Turkia, Siria eta Iranen sakabanaturik. Ondoren petrolioak gure bizimoduan...
Quiero saber más
Global express-eko edizio honetako helburua, Johannesburgen izaniko 2002ko Lurraren Gailurrean azterturiko gaiak eta lorturiko emaitzak ezagutu eta ikuspegi kritikotik aztertzea da. Argazkia behatzeak lehen jardueran Lurraren Gailurraren gaia sartzeko eta horren gaineko datuak (aktoreak, helburuak, etab.) ikertzeko aukera emango digu. Ondoren, prentsan bildutako datu zehatzak atzeman eta azterturik, gailur horretan jorraturiko kontu behinenei helduko zaie eta garapen iraunkor kontzeptuan sakondu ahalko da. Hurrengo jardueraren bidez, testu batzuk irakurtzetik hasita, Lurraren Gailurrean erdietsitako itunak aztertu ahal izango dira eta, era berean, horiek piztu zituzten erreakzioak eta emaitzarik ez lortzeko arrazoiak agerian geratuko dira. Azkenik, planetaren endekatzean norberak eta taldeak dituzten ardurez gogoeta eginaraziko zaio ikasleari eta ingurumen oreka indartzeko martxan jar...
Quiero saber más
Global express-en edizio honetan, hondamendi latz baten ondorioen (tsunamia) eta pobreziaren arteko lotura aztertzea eskatzen zaio ikasleari, ezbeharrari aurre egiteko martxan jartzen diren hainbat laguntza-motaz gogoeta egiteari esker. Lehen jardueran, ezbeharraz duen informazioa ikaskideekin partekatzeko ideia-erauntsian parte har dezan gomit egiten zaio ikasleari, galdera batzuk egin ostean. Ondoren, balizko lau herrialderi buruzko irakurketak euskarri hartuta, hedabideek gure, aldamenekoaren eta Hegoaldeko herrialdeen imajinaren pertzepzioan duten eragiteko moduaz gogoeta eginaraziko da. Horretarako, gelako ikasleak taldeka banatzea proposatuko da: fitxan agertzen diren kontuak taldetxo horiek konpondu beharko dituzte. Argazki batzuk aztertzeak, ezbehar latz baten (tsunamiaren, adibidez) epe labur eta luzerako ondorioak atzemateko ez ezik, konponbideak irudikatu eta arduradunak atzemateko aukera emango dio ikasleari....
Quiero saber más
Global express-en edizio honetako helburua, krisi sozio-ekonomiko larri batean —Argentinak 2002an bizi izan zuen hartan, adibidez— eragina duten mota guztietako aktore eta faktore ugariak identifikarazi eta ulertaraztea da. Irudien azterketa abiagune harturik, argentinar biztanleriarenganako enpatia sortaraztea nahi da ikaslearengan eta, bide batez, gai horren inguruan ezagutzen dituen kontzeptuak errepasatzea. Hurrengo jardueretan kontua da krisiaren zergatiak aztertzea eta bertako aktore nagusiak (kanpo-zorra, Gobernua eta “corralito" ezaguna, NMF, etab.) identifikatzea. Prentsako titular eta argazkien bitartez, Argentinan suertaturiko leherketa soziala aztertuko da, eltze-burrunbekin eginiko protesta eta guzti. Azkenean, krisiaren lau konponbidez eztabaidan jardun dezan eskatuko zaio ikasleari.
Quiero saber más
Global express-en edizio honetan aztertzen dira Afganistango gerrak izan duen komunikabideen estaldura, irailaren 11ko atentatuen inguruko erantzun politikoak eta herritar musulmanen aurkako xenofobiaren areagotzea. Irudiak aztertzetik abiatuz, lehendabiziko jarduerak erakusten du biztanleria zibila dela gerraren ondorioak gordinkien nozitzen dituela. Ondoren, egoera horri mesedeak nork ateratzen dizkion aztertuko da, "terrorismoaren aurkako borroka" izeneko horren atzean ezkutatzen diren interesetako batzuk agerian utziz. Azkenean, mundu zabaleko gertakarien aurrean ikaslearen izpiritu kritikoa sustatzea eta, era berean, indarkeriaren kulturaren eta gerraren aurrean, jarrera kritikoak indartzea helburu duten lau eztabaida-gai aurkeztuko dira.
Quiero saber más
Kopenhageko Gailurrak izaniko garrantziaz eta horretan guk dugun arduraz gogoeta egiten da Global express-en edizio honetan. Irudi bat eta testu batzuen azterketan oin harturik, materialak hasieran nazioarteko gailur bat zertan den orokorki azaltzen du, Kopenhagekoa bereziki zehaztuz. Ondoren, datu estatistikoetan oin harturik, Kioton hartutako konpromisoez eta herrialdeak, banan-banan, horietako bakoitza gaur egun zein gradutan betetzen ari ez den gogoeta eginarazten du; hurrengoan klima aldaketaren ondorioak aztertzen ditu, horiek gordinkien zeinek nozitzen dituzten bereziki nabarmenduz. Lan hori, prentsa-berrien azterketa bidez egin da. Materialak, era berean, gure ekonomi ereduaren ahulezia nabarmentzen du (baliabide bakarra duen petrolioaren morrontzan dago) eta Hegoaldeko herrialdeek klima aldaketaren aurkako borrokan izaniko ekimenak ezagutarazi eta, estereotipoei alde eginik,...
Quiero saber más
Global express honen helburu nagusia, oinarrizko eskubide sozialen berri izatea da, beroriek baitira beharrezko elementuak pobrezia eta desberdintasunaren aurka borrokatzeko, sistema fiskal zuzenak eskubide-sistemari euts diezaiokeela ulertzeko eta, gizartearen aldaketa eragiten lagun dezakeen aldetik, herritargo antolatuaren zereginaz gogoeta egiteko. Proposamen horretan zehar eskubide sozialekin loturiko kontzeptu asko jorratuko dira, hala nola ongizate estatua, demokrazia, fiskalitatea, mugimendu sozialak, ekonomia neoliberala, hipoteka-legeak, etab. Jarduera bakoitzean metodologia desberdinak baliatzea proposatuko da —grafikoen analisia, eztabaidak, jokoak, Interneten informazioa bilatzea, etab.—, gure gelako ikasleen motibazioei eta ikaskuntzen aniztasunei erantzuna eman ahal izateko. Proposamen guztia, eratutako ordenaren arabera landu ahal izateaz gainera, jarduerak diseinatuak daude bloke independente gisa jorratu ahal izan daitezen.
Quiero saber más
Global express honek azaltzen du nola funtzionatzen duen gure elikatze-sistemak: mila milioi pertsonak gosea nozitzen dute eta, bitartean, herrialde industrializatuetako biztanleen erdiak baino gehiagok gehiegizko pisua du. Ikasgelan lantzeko proposamenak eskaintzen ditu bidegabekeria horri aurre egiteko, kontsumo-praktika eta azturak aldatuz. Planteatzen dugun metodologia ikerkuntza-egintzan oinarritzen da, taldekako lanetik eta ondorioen baterako azterketatik abiatuta. Gure erosketa-saskia hasieran ikerturik eta elikatze-sisteman sartzen diren elementu guztiei (asko eta era askotakoak baitira) heltzeko, bost ikerlan egitea planteatzen du proposamen honek, horietako bat taldeka egin dezagun. Ikertalde bakoitzak elikagai bana aztertu beharko du: anana, perka, haragia, artoa eta ogia. Bost ikerlan horietako bakoitza bere ildotik doanez, barreiatze antolatu horrek bidea ematen digu ikasleei beren interes, trebezia...
Quiero saber más