GlobalExpress

A nosa vida diaria está repleta de bens que parecen gratis, mais non o son. Quen paga tal cúmulo de recursos indispensábeis para a vida? A cidadanía, nós, a través dos impostos. Todos nos beneficiamos, mais a distribución nin sempre é xusta nin equitativa. Este Global Express pretende explicar como funciona o sistema tributario e como afecta a vida dos cidadáns. Para iso, na presente proposta didáctica hai varias actividades cuxo eixo teórico é a tributación pero tamén axudan a traballar na clase habilidades clave, competencia global e elementos transversais de diferentes metodoloxías que van, reflexión. individual a grupo / colaborativo.
Quiero saber más
O obxectivo desta edición de Global Express é recoñecer e identificar a gran diversidade de factores que fan que a seca produza unha fame negra. A través da análise de dúas imaxes, a primeira actividade pretende romper cos estereotipos mostrando as diferentes realidades que conviven nun mesmo país. A continuación, proponse ao alumnado buscar os datos principais sobre a Etiopía que permitan coñecer algúns aspectos xeográficos, sociais e económicos do país e contrastar a información obtida e a que nos chega a través dos medios de comunicación. A través da lectura de textos e testemuños, preténdese descubrir que a crise humanitaria que vive o país non é só consecuencia da...
Quiero saber más
O obxectivo deste Global Express é o de recoñecer e identificar a gran variedade de factores e actores que interveñen en calquera conflito armado. Preténdese, deste xeito, superar e deixar en evidencia a simplificación dalgúns medios de comunicación social. A partir da análise de fotografías, a primeira actividade pretende facer aflorar os sentimentos xerados polas imaxes e descubrir que quen máis sofre os conflitos armados é a poboación civil. O estudo do mapa do Irak actual e dos diferentes tratados e pactos mostra que o Irak é un país con fronteiras artificiais xurdido da colonización, cos problemas internos que implica o feito de que as referidas fronteiras non coincidan coas...
Quiero saber más
O obxectivo deste Global Express é coñecer e analizar criticamente algúns dos temas abordados e os resultados obtidos no Cumio da Terra 2002, celebrado en Johannesburgo. A observación da fotografía permite na primeira actividade introducir o tema do Cumio da Terra e investigar coñecementos previos sobre o tema (actores, obxectivos, etc.). A continuación, son abordadas as principais cuestións traballadas neste cumio a partir da identificación de datos concretos, obtidos da prensa, e a súa posterior análise e éntrase a fondo no concepto de desenvolvemento sustentíbel. A seguinte actividade pretende analizar, a partir da lectura duns textos, os acordos obtidos no Cumio da Terra e pon ao descuberto as reaccións que...
Quiero saber más
Esta edición de Global Express convida a analizar a relación entre as consecuencias dunha catástrofe, como o Tsunami, e a pobreza, e permite reflexionar sobre os tipos de axuda que se activan para facer fronte a un desastre. A primeira actividade convida o alumnado a participar nunha chuvia de ideas para compartir a información que teñen sobre o desastre, a partir dalgunhas preguntas. A continuación, e a partir de lecturas sobre catro países imaxinarios, ábrese a reflexión sobre o xeito en que os medios inflúen na nosa imaxe e percepción do outro e dos países do Sur. Para esta actividade, proponse a división da aula en grupos que deberán resolver...
Quiero saber más
O obxectivo deste Global Express é identificar e entender a gran variedade de factores e actores que interveñen nunha crise socioeconómica como a que viviu a Arxentina no ano 2002. A partir da análise de imaxes, preténdese xerar a empatía do alumnado coa poboación arxentina, así como ver os conceptos previos que coñece sobre o tema. As seguintes actividades entran na análise do porque da crise, así como na identificación dos seus principais actores (a débeda externa, o Goberno e o seu “corralito", o FMI, etc.). A través de fotografías e titulares xornalísticos, analízase o estalido social xerado na Arxentina, coas famosas protestas con cazarolas. Por último, proponse ao alumnado...
Quiero saber más
Esta edición de Global Express analiza a cobertura mediática da guerra de Afganistán, as respostas políticas en torno dos atentados do 11 de setembro e o aumento da xenofobia contra cidadáns e cidadás musulmáns. A partir da análise de imaxes, a primeira actividade pon de manifesto que a poboación civil é quen máis sofre nunha guerra. A continuación, pásase a analizar quén se beneficia da situación, evidenciando algúns dos intereses que se esconden detrás da chamada “guerra contra o terrorismo”. Por último, preséntanse catro temas de debate que pretenden fomentar o espírito crítico do alumnado perante os acontecementos mundiais e potenciar, tamén, actitudes críticas fronte á cultura da violencia e...
Quiero saber más
Esta edición de Global Express reflexiona sobre a transcendencia do Cumio de Copenhague e a nosa responsabilidade a ese respecto. A partir da análise dunha imaxe e duns textos, o material comeza dando unha visión global do que é un cumio internacional, centrándose na realidade concreta do de Copenhague. Despois, reflexiona, a partir da análise de datos estatísticos, acerca dos compromisos adquiridos en Kioto e o grao de incumprimento de cada un dos países na actualidade, e pasa a analizar as consecuencias da mudanza climática para por en evidencia qué son os que máis as padecen. Este traballo é realizado a partir da análise de noticias de prensa. O material...
Quiero saber más
O obxectivo principal deste Global express é recoñecer os dereitos socia¬is básicos como elementos necesarios para loitar contra a pobreza e a desigualdade, entender cómo un sistema fiscal xusto pode contribuír para que non se desmantele o sistema de dereitos, e reflexionar sobre o papel da cidadanía organizada para contribuír para a mudanza social. Durante a proposta, será utilizados numerosos conceptos relacionados cos dereitos sociais: Estado do benestar, democracia, fiscalidade, movementos sociais, economía neoliberal, leis hipotecarias... Propóñense diferentes metodoloxías en cada actividade (análise de gráficos, debates, xogos, procura de información na Internet,...), para dar resposta á diversidade de aprendizaxe e motivacións do noso grupo. Ademais de poder traballar toda a...
Quiero saber más
Este Global express explica cómo funciona o noso sistema alimentario, que fai que mil millóns de persoas pasen fame, mentres máis da metade dos habitantes dos países industrializados ten exceso de peso. Ofrece propostas para traballar na aula a forma en como facer fronte a esta inxustiza mediante os hábitos e as prácticas de consumo. A metodoloxía proposta baséase na investigación-acción, a partir dun traballo en grupos e unha análise conxunta das conclusións. Após unha investigación inicial da nosa cesta da compra, e para abordar todos os elementos que entran en xogo no sistema alimentario (que son moitos e moi amplos), esta proposta presenta cinco investigacións distintas, para que en grupos levemos...
Quiero saber más