ALERTA PLANETA

ALERTA PLANETA

Kataluniako Herritartasun Global baterako hezitzaileen sare (Xarxa) gara, 2021eko ekainetik ofizialki eratua, Herritartasun Globala eta Pedagogia Eraldatzailea sustatzen dituen hezkuntzaren alde eta horretarako lan egiten duten sareekin topo egiten jarraitzeko ilusioarekin.

Gure proiektu propioak egiten ditugunean, ikasgeletan egiten den Proiektukako Lanaren Metodologiaren antzeko prozedura jarraitzen dugu:

1) Lehenik eta behin, gaia aukeratuko dugu.

Oraingo honetan motibatu gintuen gaia zainketena izan zen. Zergatik ulertzen dugu Zainketen Pedagogiaren bidez ikasleen prestakuntzaren dimentsio pertsonala landu dezakegula, baita ingurune hurbilenaren kontzientziaren eta eraldaketaren dimentsio soziala ere. Eta, azkenik, natura-ingurunea zaintzea.

2) Ondoren, lehendik dauden materialak, argitalpenak eta esperientziak bilduko ditugu. Kontzientzia hartzen dugu:

– Zainketak dira Ondasun Komunari eta Bizitzaren Iraunkortasunari laguntzen diotenak.

– Gizakiaren duintasuna aitortzearen garrantzia, bizitza bere hiru dimentsioetan ahalbidetzen baitu: fisikoa, psikikoa eta soziala (Leonardo Doff)

– Hezkuntza Ekosozialaren kontzeptuaren eta ingurumena zaintzearen arteko harremana (Rafael Díaz Salazar), Ondo Bizitzea helburu duten herri eta kulturen jakinduriak adibidetzat jartzen dizkiguna. Hau da, giza bizitzarekiko errespetua, naturarekin harmonian.

– Zirkulu Lotesleen metodologia interesgarria ezagutu genuen, naturan eta antzinako praktika askotan agertzen dena, Zainketen Zorraren ideiatik datorrena eta Praktika Errestauratiboekin gauzatzen dena.

Metodologia horrek hiru urrats ditu:

 • Kaltea aitortzea
 • Kalteaz jabetzea eta salatzea
 • Kaltea konpontzea, jardunez

Prestakuntza horrek jakin arazi zigun Zainketen Pedagogia zentroetan aplikatu behar dela antolakuntza- eta pedagogia-maila guztietan.

Baina Zainketen Pedagogiak jakintzaren ekoizpena eta transmisioa zalantzan jartzera darama. Hau da, Pedagogia bera zalantzan jartzen du.

3) Prestakuntzaren ondoren, taldea, elkarlanean, produktua egiten hasi zen. Unitate didaktiko bat izango litzateke, 14 eta 16 urte bitarteko ikasleentzako zainketei buruzko Escape Room batekin.

Unitate didaktikoaren helburu orokorrak honako hauek izan ziren:

 • Geure burua zaintzeko eta besteak zaintzeko beharra onartzea. Zaintzen duen pertsona bere buruaz eta gainerakoez jabetzen den pertsona da.
 • Norberaren eta besteen emozioak ezagutzea (kontzientzia emozionala).
 • Norberaren emozioak kudeatzen ikastea (emozioen erregulazioa).
 • Zainketen etika ezagutzea. Interdependentziako harreman-sare bateko kide izateko kontzientzia du oinarri.
 • Sare horretan ezinbestekoak dira zaintzak, bizitzari eta gizarteei eusteko.
 • Lotura osasungarriak ezartzea.
 • Zainketa-ekintzak asmatzea, eskola eta ingurune hurbila eraldatzeko (praktika errestauratiboak).

Unitate didaktikoak 3 dimentsioak lantzen ditu, saio eta jarduera desberdinetan: pertsonala, soziala eta ekologikoa.

Laburpen-jarduera gisa, Escape Room bat proposatzen dugu. Beraz, enpresa bati Escape Room bat enkargatu genion, landu nahi genituen kontzeptuak eta lortu nahi genituen helburuak emanez.

Jolasaren bidez ikasteko tresna horrek oinarrizko ezaugarri batzuk izan behar zituela azpimarratuz:

 • Lankidetza-jarduerak
 • Material deskargagarriekin egindako manipulazio-jarduerak.
 • Lan birtuala zein presentziala ahalbidetzea.

Azkenik, azken produktua proposatzen da, ezinbestekoa, ikasleen ekintza-konpromisoa baita, eta, kasu honetan, dimentsio ekologikora zuzenduta egongo da.

Ezin bestela izan, gizarte-trebetasunei buruzko ebaluazio-adierazleak ere jasoko ditu, autoebaluazioa ere ahalbidetuko dutenak.

Eta, azkenik, material osagarrien atal bat.

4) Lantaldearen zeregina amaitzeko, unitate didaktikoa amaitu eta argitaratu egingo da, erabilera librea izan dezan, eta hainbat espaziotan zabaldu eta aurkeztuko da.