Propostes educatives 2020-2021

Propostes educatives 2020-2021

Fomentar el respecte i la valoració de la diversitat com a font d’enriquiment humà, la consciència ambiental i el consum responsable, el respecte dels drets humans individuals i socials, la igualtat de gènere, la valoració del diàleg com a eina per a la resolució pacífica dels conflictes i la participació democràtica, la coresponsabilitat i el compromís en la construcció d’una societat justa, equitativa i solidària.

Aquests són alguns dels objectius i dels temes que es treballaran al llarg del curs 2020-2021

!Consulta les propostes i participa amb la teva clase!