Quina és per a tu “La millor lliçó”? (# LaMejorLección)

LaMejorLeccion
Quina és per a tu “La millor lliçó”? (# LaMejorLección)

La crisi sanitària causada pel Coronavirus està afectant els diferents àmbits de la vida econòmica, social i mediambiental. Si bé està posant en relleu alguns aspectes que ens conviden a repensar la realitat que volem i a quina “normalitat” volem tornar, també està aprofundint alguns dels aspectes negatius que segueixen caracteritzant la realitat que vivim, tant a nivell local com global, entre ells, la desigualtat.L’ampliació de les desigualtats econòmiques i socials, no només afecta la situació actual de cada persona i la seva capacitat de resiliència en front als reptes generats pel coronavirus, sinó que, una vegada més, pot representar un fre en el procés de recuperació i sortida de la crisi. Per tornar a una “normalitat” més sostenible i que posi al centre les persones cal repensar la realitat qüestionant, entre altres elements, les causes estructurals que es troben a la base de les desigualtats.

Tant en la resposta a la crisi, com en els plans de recuperació que s’elaboraran en les fases que seguiran el moment d’emergència més intens, protegir el Dret a l’educació i assegurar l’accés a una educació equitativa, inclusiva i de qualitat per a tothom segueix sent una de les prioritats a tenir en consideració.

Davant de l’ampliació de la bretxa educativa generada pels desiguals recursos econòmics i socials de que disposen les famílies, resulta d’ importància fonamental posar en marxa un procés de reflexió que ens permeti treure d’aquesta situació aprenentatges útils per canviar com a societat.

Amb l’objectiu de donar una resposta a aquests reptes de manera conjunta i col·laborativa, ens hem unit, juntament amb Alboan, Entreculturas i Intered, a la iniciativa impulsada per les organitzacions de la Campanya Mundial de l’Educació #LaMejorLección.

Per això convidem a la ciutadania a formar part de la resposta i a elaborar propostes per sortir reforçades de la crisi. Pots fer-te una foto, gravar-un vídeo o escriure un text sobre com et sents i com creus que l’educació pot contribuir a fer-nos sortir reforçats d’aquesta crisi. Després compartir-ho en les xarxes socials utilitzan #LaMejorLección.

Tots els missatges compartits seran recopilats per generar una reflexió conjunta entorn als aprenentatges que no hem d’oblidar un cop superada l’emergència, i es faran arribar als i les representants polítics.

Si vols conèixer més en detall la proposta pots entrar a la pàgina #LaMejorLección.

Participa i comparteix la teva lliçó!