Enfortint la democràcia a través de l’educació. Tallin 27 i 28 febrer 2024

Enfortint la democràcia a través de l’educació. Tallin 27 i 28 febrer 2024

Els dies 27 i 28 de febrer vam participar a la Conferència “Strengthening Democracy Through Education” (Enfortint la Democràcia a través de l’educació), realitzada a Tallinn University (Estonia) com a part del projecte Democrat Horizon. L’acte va congregar experts, acadèmics i professionals educatius per abordar el vital paper de l’educació en la promoció i la consolidació de les democràcies globals. Es va posar èmfasi en la necessitat d’abordar els desafiaments contemporanis que enfronten les democràcies, com ara la polarització política, la desinformació i la manca de participació cívica, mitjançant enfocaments educatius innovadors i efectius.

Els participants van emfatitzar la importància d’ensenyar habilitats crítiques i democràtiques des d’una edat primerenca, fomentant la participació activa dels estudiants a la vida cívica i política de les seves comunitats. Es va subratllar la necessitat de crear un ambient de diàleg obert i respectuós a les aules per abordar temes controvertits de manera constructiva. A més, es va discutir el paper fonamental de l’educació en la prevenció de la desinformació i la promoció del pensament crític entre els ciutadans.

Durant la conferència, es van dur a terme sessions obertes on es van presentar diversos enfocaments pràctics i conceptuals d’educació per a la democràcia, incloent les experiències de membres del Grup de Treball Situacions d’aprenentatge sobre participació i democràcia:

  • Mercè Gil i Ana Vega van presentar la situació d’aprenentatge “De l’escola participativa a la societat democràtica”, centrada en el pensament crític i la col·laboració per capacitar els estudiants en la resolució de desafiaments del món real i promoure la inclusió i la responsabilitat ciutadana. 
  • Eva Gaudes, professora d’educació secundària a Catalunya, va presentar una experiència pràctica centrada en activitats col·laboratives i participatives per fomentar valors democràtics entre els estudiants.

En resum, la conferència va proporcionar una plataforma per compartir pràctiques, investigacions i experiències sobre com l’educació pot enfortir i protegir les democràcies en un món cada cop més divers i complex. Els participants es van comprometre a col·laborar i desenvolupar iniciatives innovadores per promoure una educació democràtica de qualitat a tots els nivells.