Trobada Taula d’Aprenentatge i Coordinació EDUCO. Madrid, 9 i 10 de març 2024

Trobada Taula d’Aprenentatge i Coordinació EDUCO. Madrid, 9 i 10 de març 2024

Els dies 9 i 10 de març del 2024 vam participar a la Trobada Taula d’Aprenentatge i Coordinació d’EDUCO, ONG dedicada a la Cooperació Internacional per a la Infància. Aquesta Mesa s’ha constituït per dur a terme el projecte “Educació per a la Ciutadania global i Aprenentatge Servei per a la promoció de la Cultura de Pau en la diversitat escolar”, amb calendari d’implementació del gener del 2024 al desembre del 2025.

El projecte es desenvoluparà mitjançant diverses activitats formatives i es concretarà en l’elaboració d’una Guia didàctica per a situacions d’aprenentatge en el marc de l’Educació per a la Ciutadania global que se centrarà en la convivència escolar positiva i en l’Educació per a la Pau. Aquesta guia serà elaborada per membres de la Xarxa d’Educadores i Educadors per a una Ciutadania Global i serà presentada als centres educatius el setembre del 2025.