Desigualdade económica e xustiza fiscal

Buscador de recursos

O poder de decidir

1074

0

0


Autoría: Marga Florensa, Mireia Claverol, Ferran Polo
Data: 2006
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 14 a 16 anos, Máis vello de 16 anos
Temática: Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán

A partir dun còmic e ad lectura de textos, coñecerase o perigo da perda da soberanía alimentaria. A partir da lectura de dous textos, o primeiro da FAO sobre biotecnoloxía e o segundo sobre o caso dun agricultor canadense e os seus problemas coa multinacional Monsanto, elaboraranse hipóteses sobre os intereses das multinacionais e sobre…
Quero saber máis
Máis ou menos pobres

1099

0

0


Autoría: Marga Florensa, Mireia Claverol, Ferran Polo
Data: 2006
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Máis vello de 16 anos
Temática: Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán

A través da presentación de catro fotografías coas súas historias, preténdese facer reflexionar aos e ás participantes sobre o que significa ser pobre. O obxectivo básico é identificar o concepto de pobreza, non só como falta de bens e servizos para cubrir as necesidades básicas, senón tamén como unha falta de oportunidades para decidir sobre…
Quero saber máis
Desexos, necesidades e dereitos

1102

0

0


Autoría: Marga Florensa, Mireia Claverol, Ferran Polo
Data: 2006
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Máis vello de 16 anos
Temática: Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán

Esta actividade propón aos participantes que fagan unha lista dos bens e dos servizos que consumen, para reflexionar sobre os que se consideran indispensábeis ou prescindíbeis. Unha vez realizada a lista individual, ponse en común para traballar conxuntamente cáles dos bens e servizos se consideran básicos. Desta forma, preténdese traballar as necesidades básicas e identificalas como un…
Quero saber máis
Aventuras no deserto

1228

0

0


Autoría: Montse López, Vanessa Quintana
Data: 2003
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Máis vello de 16 anos
Temática: Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán

Trátase dun xogo de simulación en que as persoas participantes deben considerar os elementos que son imprescindíbeis para a súa supervivencia. Desta forma, preténdese facer unha distinción entre as necesidades básicas e as creadas. Igualmente, a dinámica proposta convida é procura conxunta de solucións e consenso.  A súa realización é estimada en dúas horas.
Quero saber máis
Globalizado, eu?

1071

0

0


Autoría: Montse López, Vanessa Quintana
Data: 2003
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 10 a 12 anos
Temática: Comercio xusto e consumo responsable, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán

A partir da análise dun cómic de El Jueves, esta actividade trata de entender cómo funciona o comercio e o que implica a globalización. Tras a análise e a clasificación dos personaxes, proponse a elaboración conxunta dun mapa conceptual que axude a clarificar e relacionar conceptos. Recoméndase dedicar como mínimo unha hora á súa realización.
Quero saber máis
A pobreza, a grande esquecida das ONU

1129

0

0


Autoría: Gaspar Garriga
Data: 2005
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Máis vello de 16 anos
Temática: Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán, Euskara, Galego

Esta edición de Global Express analiza o estado en que se encontran os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM), cinco anos despois da súa aprobación por parte das Nacións Unidas. O material ofrece, a través de cinco actividades de aula, un detallado balanzo dos avances e retrocesos conseguidos até agora en cada un deles e…
Quero saber máis
Viaje con nosotros… si quiere gozar

1194

0

0


Autoría: Carme Pi, Marga Florensa, Mireia Claverol, Laura Martí, María Rico, Ferran Polo, Gemma Bello
Data: 2007
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Máis vello de 16 anos
Temática: Comercio xusto e consumo responsable, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán, Euskara, Galego

Os obxectivos básicos deste Global Express son analizar o impacto do modelo turístico dominante, especialmente nos países empobrecidos, e reflexionar sobre a nosa responsabilidade como turistas. A través da primeira actividade, proponse facer descubrir ao alumnado que a información fornecida representa as dúas caras dun mesmo país e que a visión idílica que se nos…
Quero saber máis
Xogos Olímpicos: citius, altius, fortius

1164

0

0


Autoría: Profesorado de investigación-acción de Intermón Oxfam
Data: 2008
Tipología de recurso: Material didactico ek
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Máis vello de 16 anos
Temática: Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán, Euskara, Galego

Este Global Express aborda, a partir do exemplo dos Xogos Olímpicos, cómo o modelo de negocio-espectáculo en que se converteron moitos deportes implica a miúdo situacións de inxustiza e analiza qué empresas son as principais patrocinadoras deste evento, para pasar a contrapor os valores do espírito olímpico ás condicións laborais en que son producidos o…
Quero saber máis
Como o ves?

1268

0

0


Autoría: Sibila Vigna
Data: 2003
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos
Temática: Desigualdade económica e xustiza fiscal, Xustiza de xénero
Idioma: Castelán, Catalán, Euskara, Galego

O monográfico ten como obxectivo identificar formas de discriminación da muller, tanto no Norte como no Sur, no ámbito familiar, laboral e político. As primeiras actividades poñen ao descuberto a desigualdade entre homes e mulleres na distribución das tarefas do lar, así como a discriminación da muller nas mensaxes publicitarias. A continuación, achégase é realidade do Sur…
Quero saber máis
Non máis escusas

971

0

0


Autoría: José Palos
Data: 2003
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 10 a 12 anos
Temática: Desigualdade económica e xustiza fiscal, Xustiza de xénero
Idioma: Castelán, Catalán, Euskara, Galego

O monográfico comeza coa reflexión individual e colectiva que temos cada persoa sobre a diferenza de sexos. A continuación, propón reflexionar sobre a distribución desigual de homes e mulleres nas tarefas domésticas e na diferenza de salarios por un mesmo traballo. As seguintes actividades introducen o alumnado nun contexto como o africano onde as mulleres sofren…
Quero saber máis

Mostrando 51-60 dun total de 60 recursos