Dereitos humanos e dereitos sociais básicos

Buscador de recursos

De maior quero ser…

382

0

0


Autoría: Jennifer Williams Ramos
Data: 2003
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 8 a 10 anos
Temática: Comercio xusto e consumo responsable, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán, Euskara, Galego

Este monográfico reflexiona sobre o concepto de traballo. A partir do máis próximo, o traballo propio e o dos membros da súa familia, os nenos e nenas toman conciencia do que se pode grazas ao traballo e do que este representa en relación ádignidade humana. A partir do testemuño de Momema, de Bangladesh, aproxímase da…
Quero saber máis
O meu traballo

440

0

0


Autoría: Jennifer Williams Ramos
Data: 2003
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 6 a 8 anos
Temática: Comercio xusto e consumo responsable, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán, Catalán, Euskara, Galego

Este monográfico reflexiona sobre o concepto de traballo. A partir do máis próximo, o traballo propio e o dos membros da súa familia, os nenos e nenas toman conciencia do que se pode facer grazas ao traballo e do que este representa en relación á dignidade humana. Mais a historia de Asha e Tessa, nai…
Quero saber máis
Conectando mundos_Soños de andoriña

253

0

0


Autoría: Hermínio Manuel Monteiro Pina
Data: 2010
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 6 a 8 anos, Educadores e educadores
Temática: Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Migracións e interculturalidade
Idioma: Castelán, Portugués

A participación no proxecto Conectando mundos implicou os alumnos do grupo A de 5.º curso e o seu titor, nunha experiencia cuxo obxectivo era coñecer outros cidadáns e cidadás desta cada vez maior aldea global, a travérs da participación nun traballo asentado na reflexión e na construción dunha sociedade máis solidaria e receptiva a persoas de diferentes países.…
Quero saber máis
Somos todos diferentes

452

0

0


Autoría: Carla Baptista
Data: 2010
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 6 a 8 anos, 8 a 10 anos, Educadores e educadores
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos
Idioma: Castelán, Portugués

Esta experiencia, levada a cabo en Portugal, é un proxecto interdisciplinar en que se implicou e participou o profesorado das áreas de Lingua Portuguesa, Estudo do Medio, Expresión Plástica e Dramática e Matemática. Os nenos e as nenas, coa orientación da titora del grupo, escribiron unha historia colectiva para abordar o dereito á nacionalidade, á…
Quero saber máis
Conectando mundos

346

0

0


Autoría: Adriana Cabral
Data: 2010
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: Educadores e educadores
Temática: Comercio xusto e consumo responsable, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos
Idioma: Castelán, Portugués

Esta experiencia, realizada nunha escola de Portugal, baseouse na utilización dunha metodoloxía participativa, xa que a súa formulación inicial partiu da preocupación de que todo o alumnado implicado no proxecto participase de forma activa, dando en todo o momento a súa opinión. Para chegar a consensos, foron traballados valores como o respecto, a tolerancia e…
Quero saber máis
Escenas da inmigración

297

0

0


Autoría: Rafa Martínez
Data: 2010
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 10 a 12 anos, 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Educadores e educadores
Temática: Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Migracións e interculturalidade
Idioma: Castelán, Portugués

Esta é unha experiencia con alumnado de 4.º de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) que ten como obxectivo que os alumnos e alumnas identifiquen situacións reais vinculadas coa inmigración e sexan capaces de analizalas de forma crítica. Despois da participación en Conectando mundos_Soños de andoriña, unha proposta didáctica telemática en que o alumnado traballou as causas e…
Quero saber máis
Celebración do DENIP

314

0

0


Autoría: Montse Margallo y compañeros de centro
Data: 2010
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 10 a 12 anos, 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Educadores e educadores
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos
Idioma: Castelán, Catalán

Esta experiencia desenvólvese no ámbito do DENIP (Día Escolar da Non-violencia e da Paz). Trátase dun proxecto de centro para traballar, no cadro desta celebración, a temática da convivencia, co obxectivo de fomentar a educación en e para a concordia, participar na vida activa da escola,é dar cohesión ao grupo, desenvolver competencias persoais, como a reflexión…
Quero saber máis
Desde os obradoiros á mobilización social

249

0

0


Autoría: María A. Bethencourt
Data: 2010
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 3 a 6 anos, 6 a 8 anos, Educadores e educadores, Máis vello de 16 anos
Temática: Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Desigualdade económica e xustiza fiscal
Idioma: Castelán

Esta experiencia foi levada a cabo no CEIP Plácido Fleitas (Telde, Gran Canaria) e é un proxecto de centro para sensibilizar o alumnado, profesorado e familias sobre a situación da pobreza no mundo, buscando causas e consecuencias e fomentando un compromiso perante esa realidade. Foron realizados uns obradoiros co obxectivo de formar, reflexionar e traballar…
Quero saber máis
Paulo Freire: contribucións para a educación para unha cidadanía global. Unha ollada ás nosas prácticas.

298

0

0


Autoría: Grupo de trabajo de Málaga. (Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global)
Data: 2010
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: Educadores e educadores
Temática: Democracia e participación, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos
Idioma: Castelán

Esta experiencia é levada a cabo por un grupo de traballo de profesoras de Málaga e o responsábel de educación de Andalucía e Canarias de Intermón Oxfam, que impulsaron un proxecto de autoformación que consistiu na lectura e posta en común da bibliografía de Paulo Freire, a fin de levar á nosa práctica educativa o…
Quero saber máis
Glosario para unha educación intercultural

1081

0

0


Autoría: Javier Gracia (coord.), Raquel Escriche
Data: 2010
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, Educadores e educadores
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos, Migracións e interculturalidade
Idioma: Castelán, Portugués

Esta experiencia céntrase no traballo sobre conceptos chave da educación intercultural. Nun primeiro momento, os alumnos e alumnas deben buscar as definicións dalgúns destes conceptos (por exemplo: cultura, conflito étnico, dereitos humanos, convivencia, multiculturalismo, paz, xenofobia,…) en grupos de dous ou tres. Deben aplicar a definición en dúas ou tres frases célebres relacionadas. Na seguinte…
Quero saber máis

Mostrando 41-50 dun total de 116 recursos