Ser, estimar, saber

Buscador de recursos

Ser, estimar, saber

Autoría: Institut de Sils
Data: 2012
Temática: 
Tipoloxía de recurso: Experiencia educativa
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Educadores e educadores, Máis vello de 16 anos
Idioma: Castelán
Descrición:

"Ser, estimar,saber" (“Ser, amar, saber”) é un proxecto global de centro en que se propugna unha filosofía baseada na educación en valores, o traballo autónomo, cooperativo (por proxectos), integral, e con tratamento da diversidade en grupos heteroxéneos... e en que se quere implicar a toda a comunidade educativa.

Do obxectivo de que o alumnado aprenda todo o que poida do que determina o currículo oficial, en grupos heteroxéneos, derívanse tres principios:

  1. Non hai niveis mínimos esixíbeis na educación obrigatoria
  2. A educación debe ser integral: toda a persoa, todo o currículo
  3. Os grupos deben ser heteroxéneos

O centro funciona desde o curso 2008-2009 e conta cuns 280 alumnos.

Esta experiencia compleméntase cunha presentación que podedes encontrar aquí.

Observacións:
Esta experiencia foi presentada no V Seminario “Educar para unha cidadanía global”, realizado en Los Negrales (Madrid) en xullo de 2012, cuxa memoria está dispoñíbel en Kaidara.
Descarga de recursos
Exp_Kaidara_37.pdf

Introduce un comentario.

1 2 3 4 5

Si quieres recibir información sobre la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía gloabal, inscríbete en el programa Educar para una ciudadanía global.