O traballo a favor da Cidadanía e dos Dereitos Humanos no proxecto educativo, o conxunto da actividade do centro e na s�a apertura ao contorno

Buscador de recursos

O traballo a favor da Cidadanía e dos Dereitos Humanos no proxecto educativo, o conxunto da actividade do centro e na s�a apertura ao contorno

Autoría: Área de Educación para una ciudadanía global de Intermón Oxfam
Data: 2006
Temática: 
Tipoloxía de recurso: Libros, artigos e informes
Público destinatario: Educadores e educadores
Idioma: Castelán
Descrición:
Neste documento, exponse a importancia de Proxecto Educativo de Centro (PEC) para entender a educación escolar como inserida na rede social educativa e comunitaria, interactuando con ela. A educación para o desenvolvemento dunha cidadanía activa, capacitada para a vida en común, comprometida nos valores democráticos, que defende a universalidade dos dereitos humanos mediante unha ética da responsabilidade, non pode ficar reducida ao estrito horario dunha disciplina. Precísase que, tanto o currículo escolar como a organización do centro, deveñan unha comunidade de comunicación e participación, que integre estudantes, profesorado, familias, comunidade e administración local, administración educativa, ONGs, e todas aquelas axencias e asociacións que teñen historias que compartir.
Observacións:

Introduce un comentario.

1 2 3 4 5

Si quieres recibir información sobre la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía gloabal, inscríbete en el programa Educar para una ciudadanía global.