Manifesto Internacional “Educar para unha cidadanía global”

Buscador de recursos

Manifesto Internacional “Educar para unha cidadanía global”

Autoría: Red Internacional de educadores y educadoras para una ciudadanía global
Data: 2008
Temática: 
Tipoloxía de recurso: Libros, artigos e informes
Público destinatario: Educadores e educadores
Idioma: Castelán
Descrición:
Este manifesto foi elaborado colectivamente por organizacóns e educadores e educadoras de diversos países firmemente convencidos de que é posíbel a construción dun mundo diferente, impulsado por unha educación con capacidade de transformar. Para iso consideramos que é urxente promover a Educación para unha cidadanía global na escola, no cadro da educación para a vida. Entendemos por tal unha educación que contribúe para a formación de cidadáns e cidadés responsábeis, comprometidos coa xustiza e coa sustentabilidade do Planeta, que promove o respecto e a estima da diversidade como fonte de enriquecemento humano, a defensa do medio ambiente e o consumo responsábel, o respecto polos dereitos humanos individuais e colectivos, a igualdade de xénero, a valorización do diálogo como instrumento para a resolución pacífica dos conflitos, a participación, a corresponsabilidade e o compromiso na construción dunha sociedade xusta, equitativa e solidaria.
Observacións:
Este manifesto foi presentado no I Seminario Internacional “Educar para unha cidadanía global” que tivo lugar en Cortona (Italia) en xullo de 2008, impulsado polo Consorcio Internacional formado por Cidac (Portugal), Inizjamede (Malta), Intermón Oxfam (España) e Ucodep (Italia).

Introduce un comentario.

1 2 3 4 5

Si quieres recibir información sobre la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía gloabal, inscríbete en el programa Educar para una ciudadanía global.