A educación para a cidadanía global como proposta metodolóxica transformadora.

Buscador de recursos

A educación para a cidadanía global como proposta metodolóxica transformadora.

Autoría: Isarel García, Joan Gratacós, Desiderio de Paz, Mercè Gil y Assumta Zapata
Data: Noviembre 2019
Temática: 
Tipoloxía de recurso: Libros, artículos e informes
Público destinatario: Educadores e educadores
Idioma: Castelán
Descrición:
Esta publicación, froito do traballo colaborativo da Rede de educadores y educadoras para unha cidadanía global, é unha proposta de reflexión e exemplos prácticos en torno do carácter transformador da Educación para a cidadanía global, sendo esencial que para esta abordaxe educativa que as súas accións educativas estean encamiñadas a fomentar o pensamento crítico, o diálogo, a colaboración, a solidariedade e o compromiso para la transformación das desigualdades e a promoción da xustiza social, da equidade e do desenvolvemento sustentábel. A abordaxe metodolóxica, por tanto, debe ser tamén transformadora e as estratexias que acompañen procesos deben fomentar esta transformación social. As metodoloxías transformadoras son consubstanciais á Educación para a cidadanía global e os procesos metodolóxicos que contribúen para a construción de escolas para a cidadanía global, na nosa opinión, deberían basearse en tres pilares diferentes: promover a dimensión transformadora da educación para construí un outro mundo posíbel e necesario, promover unha abordaxe socioafectiva centrada na solidariedade e na empatía cosmopolita e promover a construción dun currículo máis participativo e integrado que xere sentido en docentes e alumnado.
Observacións:
Esta publicación é o resultado dun proceso participativo e colaborativo en que participaron persoas diversas organizadas na comisión estratéxica da Rede de educadores y educadoras para unha cidadanía global. Somos persoas comprometidas coa educación como estratexia imprescindíbel para impulsar un modelo social, político e económico respectuoso con todas as persoas e co planeta.

Introduce un comentario.

1 2 3 4 5

Si quieres recibir información sobre la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía gloabal, inscríbete en el programa Educar para una ciudadanía global.