EQUIDADE E EDUCACIÓN EN ESPAÑA. Diagnóstico e prioridades

Buscador de recursos

EQUIDADE E EDUCACIÓN EN ESPAÑA. Diagnóstico e prioridades

Autoría: Xavier Bonal, Rosario Scandurra
Data: Diciembre 2019
Temática: 
Tipoloxía de recurso: EQUIDADE E EDUCACIÓN EN ESPAÑA. Diagnóstico e prioridades
Público destinatario: 
Idioma: 
Descrición:
No relatorio que presentamos, foron seleccionado dez ámbitos chave da desigualdade educativa en España: Educación infantil, gasto público e privado en educación, sistemas de bolsas, repetición de curso, segregación escolar, abandono escolar prematuro, acceso a un nivel básico de competencias, atención á diversidade, educación ao longo da vida e acceso á educación non formal. Para cada un destes ámbitos, foron identificados algúns indicadores que reflicten a falta de equidade, foron analizados os eventuais factores que a causan e son propostas medidas políticas que permitan avanzar para a equidade. A redución da desigualdade debería ser unha prioridade política en España e no mundo; para iso, na Oxfam Intermón propomos medidas de mudanza en torno do emprego, da protección social ou da fiscalidade, que permitan unha distribución de recursos, ingresos e oportunidades de forma equitativa. Mais, para abordar unha redución de la desigualdade a longo prazo, ademais, debemos apostar por medidas de equidade educativa, que serán chave para a xeración de oportunidades futuras. Aínda que en España foi feito un grande esforzo por reducir a desigualdade educativa, os últimos indicios parecen indicar que esta se freou. Para a equidade educativa ser efectiva, non basta con tratar todo o alumnado por igual, ademais deben ser adoptadas medidas que permitan que o alumnado máis desfavorecido teña a oportunidade de obter resultados educativos e experiencias educativas similares, aplicando políticas compensatorias que o faciliten.  
Observacións:

Introduce un comentario.

1 2 3 4 5

Si quieres recibir información sobre la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía gloabal, inscríbete en el programa Educar para una ciudadanía global.