A vida no centro do CENTRO

Buscador de recursos

A vida no centro do CENTRO

Autoría: Grupos de Madrid y Valencia de la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global • “Eres responsable de tu rosa”: Ignacio González-Garzón (Autoría), Giulia Pizzuti y Sandra Martín Tremoleda (Coordinadoras)
Data: Octubre 2020
Temática: , , ,
Tipoloxía de recurso: A vida no centro do CENTRO
Público destinatario: 10 a 12 anos, 12 a 14 anos, 14 a 16 anos
Idioma: Castelán
Descrición:
Este material didáctico pretende tornar visíbel o mundo dos coidados, reflexionar sobre as causas do noso descoido e do descoido da nosa Terra para aprender a nos coidarmos, coidarmos o noso ambiente próximo e as nosas relacións, e coidarmos do noso planeta. Proponse comezar cun diagnóstico como punto de partida, para despois deseñar un plan de acción, a partir do libro O Principiño de Antoine de Saint-Exupéry, adaptado á realidade do centro ou da aula, que favoreza a sensibilización, a reflexión, o coñecemento, o diálogo e o compromiso, e, ao mesmo tempo, propoña estratexias concretas para actuar no ambiente en que estea a ser desenvolvido. É un material flexíbel e aberto, a través de diferentes itinerarios que, pola súa vez, poden ser adaptados ás posibilidades e necesidades en función da realidade de cada grupo, do tempo de que se dispoña e da dimensión dos coidados que teña sido escollida.
Observacións:
A vida no centro do CENTRO é un recurso elaborado polos grupos da Rede de educadores e educadoras para unha cidadanía global de Madrid e Valencia, e propón contidos e actividades para traballar a Pedagoxía dos coidados no cadro da Educación para unha cidadanía global e en liña cos trazos presentados en Centros educativos transformadores. Co obxectivo de tornar visíbel o mundo dos coidados e das relacións de interdependencia e ecodependencia que se encontran na base dunha vida digna, son propostos diversos itinerarios para reflexionar e facilitar a construción de novas formas de se relacionar, tendo en conta as desigualdades de xénero, e colocando no centro a equidade, a inclusión e a dignidade humana. As actividades están dirixidas a toda a comunidade educativa e foron concibidas para poder ser adaptadas a diferentes procesos e realidades en que se traballa no ámbito da educación formal e non-formal.

Introduce un comentario.

1 2 3 4 5

Si quieres recibir información sobre la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía gloabal, inscríbete en el programa Educar para una ciudadanía global.