A contribución do Global express para o desenvolvemento dunha cidadanía global: un estudo piloto

Buscador de recursos

A contribución do Global express para o desenvolvemento dunha cidadanía global: un estudo piloto

Autoría: Georgina Casas López
Data: 2012
Temática: 
Tipoloxía de recurso: Libros, artigos e informes
Público destinatario: Educadores e educadores
Idioma: Castelán, Catalán
Descrición:

Neste artigo, preséntase a experiencia de avaliación dunha proposta de educación para a cidadanía: Global express, un recurso pedagóxico da ONG Intermón Oxfam dirixido a alumnado de secundaria.

O artigo está estruturado en seis partes, as dúas primeiras de introdución e presentación do material didáctico, o corpo central do artigo en que se desenvolve o cadro teórico, o cadro empírico e os resultados de avaliación e, finalmente, a parte final coas conclusións e coas propostas de melloría.

As conclusións do artigo demostran que o material contribúe parcialmente para a construción de competencias cidadáns. Por un lado, Global express permite ao alumnado ter unha visión máis empática da realidade e comprender certas problemáticas globais; polo outro lado, porén, non consegue resultados positivos no momento de influír na capacidade do alumnado para levar a cabo accións de transformación social.

Este artigo o traballo final do Máster de Educación para a cidadanía e en valores da Universitat de Barcelona (UB).

Observacións:

Introduce un comentario.

1 2 3 4 5

Si quieres recibir información sobre la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía gloabal, inscríbete en el programa Educar para una ciudadanía global.