Democracia e participación

Buscador de recursos

Un aniversario de cores

1281

0

0


Autoría: Barabara Educació SCCL
Data: 2016
Tipología de recurso: Material didactico gl
Público destinatario: 6 a 8 anos
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación, Xustiza de xénero
Idioma: Castelán, Catalán, Euskara, Galego, Inglés

Esta proposta ten como obxectivo traballar en torno da equidade de xéneros a través da construción da propia identidade de forma saudábel, quebrando estereotipos e aceptando a diversidade. A través de distintas actividades e metodoloxías, preténdese identificar e recoñecer as desigualdades que, por causas de xénero, ocorren no ambiente próximo, así como noutros contextos máis globais,…
Quero saber máis
Political Parties in 4th ESO

1082

0

0


Autoría: Mª Carmen Afonso Mederos
Data: 2016
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 14 a 16 anos, Educadores e educadores
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación
Idioma: Castelán

Este proxecto foi realizado nun grupo de 4.º da ESO na materia de inglés, coincidindo coa campaña electoral previa ás eleccións municipais de maio de 2015. Despois de ter traballado a proposta de Conectando mundos, espértase no alumnado a conciencia crítica sobre a situación social, económica e política actual, e a necesidade de transformala. Por iso,…
Quero saber máis
Emprender na escola (a cooperativa)

986

0

0


Autoría: María Hortensia Matos Fernández, Adela Rivero García, Maria del Pino Guodemar Hernández
Data: 2016
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 10 a 12 anos, Educadores e educadores
Temática: Comercio xusto e consumo responsable, Democracia e participación
Idioma: Castelán

Preténdese desenvolver no alumnado estratexias para pór en marcha proxectos cooperativos e de emprendemento, facultándoo para a súa posterior integración social de xeito máis eficaz e satisfactorio, aproveitando as competencias básicas que integran o currículo cunha abordaxe globalizadora e integrada nas distintas áreas. Son promovidas condutas e actitudes de colaboración, coordinación, superación de conflitos e…
Quero saber máis
A cidadanía global en deseño 3D

1208

0

0


Autoría: Consuelo Marazuela
Data: 2016
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, Educadores e educadores
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos
Idioma: Castelán

Esta actividade xorde co obxectivo de fomentar a participación activa do alumnado e conseguir un compromiso para a construción da cidadanía global, explorando as posibilidades da modelaxe e da construción en 3D. Os/as alumnos/as seleccionan unha palabra relacionada con cidadanía global con que se sintan identificados (participación, compromiso, xustiza social, etc.). A partir destas palabras…
Quero saber máis
Diferentes mais iguais

1285

0

0


Autoría: Carmen del Castillo Madrigal
Data: 2016
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 3 a 6 anos, Educadores e educadores
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación, Dereitos humanos e dereitos sociais básicos
Idioma: Castelán

Esta actividade xorde a partir do traballo feito con dúas aulas de nenos e nenas de 4 anos dentro da proposta Conectando mundos 2014-2015, co título “Cando os dereitos se frustran”, que aborda os dereitos sociais básicos. Neste cadro, descubrimos tamén o dereito de toda persoa a ter unha identidade propia e plural, que non implica…
Quero saber máis
Unha escola de relacions

1123

0

0


Autoría: Ceip Nuestra Señora de Gracia
Data: 2014
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, 3 a 6 anos, 6 a 8 anos, 8 a 10 anos, Educadores e educadores
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación
Idioma: Castelán

Traballar propostas pedagóxicas encadradas en procesos de creación reflexiva e cun sentido pedagóxico, co obxectivo de converter o centro nun espazo para as relacións, os encontros e os saberes compartidos desde planeamentos artísticos. É fundamental a creación dun clima que favoreza o desenvolvemento da identidade persoal e colectiva; a busca dunha mesma linguaxe pedagóxica, cuns…
Quero saber máis
Ensinar creando para aprender construiéndo

1210

0

0


Autoría: CEIP MARIA DE LA O
Data: 2014
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 10 a 12 anos, 3 a 6 anos, 6 a 8 anos, 8 a 10 anos, Educadores e educadores
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación, Marco teórico do ECG
Idioma: Castelán

O feito de dar valor á AVALIACIÓN, entendida como o acto de escoitar o alumnado, e á aplicación dos seus resultados á práctica educativa, mobilizounos para, entre todos, iniciar unha busca en constante evolución da COMPETENCIA PERSOAL. “Non somos facedores senón buscadores de boas prácticas” “Os nosos verbos conxúganse en xerundio ao ser un proceso…
Quero saber máis
Escola Municipal de pais e nais de Coín

1562

0

0


Autoría: Antonio Morales Bonilla
Data: 2014
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: Educadores e educadores, Máis vello de 16 anos
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación
Idioma: Castelán

A Escola Municipal de Pais e Nais de Coín comeza a súa andadura para dar resposta ao consumo de drogas que ocorre no municipio. Á referida escola nun principio só asisten nais preocupadas polas condutas de seus fillos e fillas e podería dicirse que neses momentos fundamentalmente se traballaba en prevención de condutas de risco.…
Quero saber máis
¿Queres emprender en xenero?

1169

0

0


Autoría: InteRed
Data: 2014
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Educadores e educadores, Máis vello de 16 anos
Temática: Democracia e participación, Xustiza de xénero
Idioma: Castelán

Coa incorporación da EpDCG pomos de manifesto a necesidade de traballar a Equidade de Xénero como ferramenta básica na análise e na compresión dos problemas sociais actuais, e utilizamos para iso a metodoloxía “Mozos actuando con coidados” encadrada na Campaña de mobilización “Actúa con coidados. Transforma a realidade” de InteRed, cuxa perspectiva de xénero e abordaxe socio-educativa posibilitan un…
Quero saber máis
O Debate. Quendas de exposicions e replicas nunha frenetica carreira contra o reloxo

1223

0

0


Autoría: Elena Garcia Marin
Data: 2014
Tipología de recurso: Experiencia educativa gl
Público destinatario: 12 a 14 anos, 14 a 16 anos, Educadores e educadores
Temática: Cultura de paz e xestión de conflitos, Democracia e participación
Idioma: Castelán

Organización e realización dun concurso de debates en todo o Centro para fomentar a expresión oral do alumnado. Esta iniciativa naceu ao constatar a necesidade de facer actividades que motiven os alumnos e alumnas a se expresaren oralmente perante o resto dos seus compañeiros e compañeiras, xa que a maioría das actividades que se impulsan…
Quero saber máis

Mostrando 11-20 dun total de 50 recursos