Recursos online

Connectant mons

Connectant mons és una proposta de dotze setmanes d’activitat cooperativa a l’aula i d’intercanvi amb estudiants de diferents realitats socials, culturals i geogràfiques, amb els quals s’interactua per mitjà d’una plataforma de comunicació online en vuit idiomes.

www.conectandomundos.org

Kaleidoskópio Online

Kaleidoskópio és una col•lecció de propostes didàctiques telemàtiques per treballar temes de ciutadania global de manera interactiva i coordinada amb centres escolars de tot el món.

Els diferents recursos que us oferim combinen l’activitat a l’aula i el treball online entre alumnat de 3 a 17 anys per mitjà d’una plataforma virtual i multilingüe (castellà, gallec, català i èuscar) i propostes adaptades per a cada franja d’edat.

http://biblioteca.conectandomundos.org/

DESMONTANDO ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS HACIA LAS PERSONAS MIGRANTES DESDE LAS AULAS

Os presentamos este módulo formativo online dirigido a profesorado: proporciona herramientas y recursos didácticos útiles para poner en valor la diversidad cultural, favorecer la convivencia y la inclusión y desmontar los estereotipos y prejuicios hacia las personas migrantes (acceso libre y gratuito).

ACCEDER AL CURSO