Balanç de la RED en la UBV

Balanç de la RED en la UBV

Esther Gutiérrez Expósito va fer un balanç de la RED en la reunió mensual internacional de la Campanya per un Currículum Global de l’Economia Social Solidària i Universitat del Bon Viure.

PDF balanç de la RED