Senbazuru- Educació per la Pau

Els pdf que adjuntem a continuació, són una versió simplificada de la proposta online Kaleidoskópio: https://kaleidoskopio.kaidara.org/ca
Per mitjà de diferents activitats vivencials i participatives, es buscarà dotar d’eines que permetin identificar i analitzar qualsevol tipus de violència i treure partit de l’oportunitat de transformació que ofereix cada conflicte. Perquè l’alumnat prengui consciència de la importància de participar activament en la construcció de la cultura de pau, es busca potenciar el desenvolupament d’actituds proactives per prevenir la violència i la promoció d’iniciatives que afavoreixin la creativitat, el desenvolupament sostenible i el dret de totes les persones a una vida digna i en pau.