El repte climàtic

“El repte climàtic” és un document per al professorat estructurat en sis grans blocs que denominem sessions. En cada sessió es poden trobar diferents activitats, vinculades a fitxes de recursos imprimibles. La presentació es pot projectar per explicar els conceptes i les històries de les protagonistes del recurs, a mode de suport. En el document principal, es troben miniatures de les imatges de la presentació amb descripcions per recolzar la projecció, directament vinculada amb la seqüència de treball de les activitats i les fitxes de recursos.